FORSIDE

SPÆNDER KULTUREN BEN FOR DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ OG DE GODE RESULTATER? 

Eller trænger I blot til et kærkomment “boost”, der styrker sammenhængskraften og den gode dialog i organisationen?

 

Fra power point til DNA  

At sætte ord på de elefanter som ofte er i rummet kan give din organisation en ny værdifuld måde, at håndtere jeres virke på. Det kræver at rummet for dialog og tillidsopbygning bliver etableret. Hvor konflikterne gribes, mens de skaber værdi og udvikling. Så feedback bliver et afgørende aktiv i hverdagen. Samtidig med at ejerskab, motivationen og innovationen stiger og sygefraværet daler.

Alle er en del af problemet – og løsningen!

Kulturen i en organisation skabes over tid. Alle, uagtet position, spiller hver dag ind i organisationens selvopfattelse af hvem I er, en selvforstærkende proces. Ønskes kulturen for arbejdsmiljøet ændret, kræver det stillingtagen og mod – samt visdom, som vi kan behjælpelig at supplere med.

Vi tilbyder også en whistleblowerordning – TrustCulture. Som sikrer, at I som organisation til hver en tid kan tilbyde jeres medarbejdere, ledere og bestyrelse en ekstern uvildig 3. partsløsning. Så ledes vil I have de bedste forudsætninger for løbende, at vurdere arbejdsmiljøets reelle tilstand.

TESTEMONIALS

 

“Karin Hoeck er efter min opfattelse en meget dygtig konsulent og rådgiver. Med en bred professionel erfaring, høj personlig integritet og dyb menneskelig indsigt som ballast har hun en særlig evne til at skabe rum for dialog og forståelse i de miljøer, hun virker i til gavn for arbejdsglæde, trivsel, tillid, motivation og udvikling. Jeg anbefaler meget gerne Karin Hoeck.”

Morten Thomsen Højsgaard – Direktør ROMU  

“Karin Hoeck har været konsulent i DIGNITY i forbindelse med opfølgning på vores APV, hvor vi i organisationen med Karin ved roret har gennemført en større proces med feed forwards i hele organisationen. Karin ledte os professionelt igennem processerne og hun er i stand til at lytte og også stille de svære spørgsmål til både ledelse og medarbejdere. Karin står vagt om det fælles ansvar for det gode arbejdsmiljø og hun har været i stand til at skabe tillid på tværs i organisationen. Vi har i dag en langt bedre forståelse for de udforinger der er i organisationen  for at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø og en gennemarbejdet plan for at komme videre. Det kan vi takke Karin Hoeck for.”

Dorrit Akselbo – Vicedirektør Dignity, institut mod tortur.

“I et vanskeligt miljø med faglige grupperinger der på det tidspunkt lukkede sig om sig selv, har Karin på overbevisende måde formået at få skabt en dialogkultur internt i grupperne og imellem grupperne, som har været nøglen til den meget store fremdrift, vi p.t. oplever i alle kroge af skolen.” Se filmen fra arbejdsmiljøprocessen for Birkerød Gymnasium

Anders Kloppenborg, Rektor Birkerød Gymnasium