FORSIDE

VELKOMMEN TIL DEN NYE LEDELSESMÆSSIGE ÆRA…

 

Howcome tilbyder konsulentydelser, der understøtter og klæder organisationen på til, at begå sig bedst mulig, i den verden vi er en del af og som er i en spændende forandring. Vores hovedfokus er på lederudvikling, det psykiske arbejdsmiljø & bæredygtighed. Det være sig på det strategiske niveau, operativt niveau eller hele organisationen som helhed.

VI STÅR MIDT I ET SPÆNDENDE PARADIGMESKIFTE

Aldrig har vores levestandard været så høj, aldrig har vores psykiske trivsel måske været så lav. Hvilket jo typisk måles og opleves i organisationen, uagtet hvad der udløser hvad. Verden kalder med rette på mere bæredygtighed. Langt de fleste organisationer og virksomheder har fokus ud ad til for, at imødekomme disse tiltrængte forandringer. Hvor krav og leverencer er i bedre balance med resurseforbruget. Og hvor kunderne mere end nogensinde før efterspørger etisk og miljømæssig ansvarlighed.

HowCome har primært fokus ind ad til, på organisationens indre psykiske bæredygtighed. Hvor stress og mistrivsel dæmpes, og hvor motivationen, innovationen og effektiviteten næres og styrkes – båret af gladere og mere bæredygtige energifyldte medarbejdere. Vi anvender veldokumenterede og innovative metoder, der er langtidsholdbare, hvis det er det, I som organisation beslutter jer for. Vores nyeste lederteam koncept er baseret på denne tænkning, kan du læse mere om her: RETURN. Vi tilbyder også bæredygtig rådgivning til, at styrke bæredygtigheden ud af til, men det er en anden spændende historie, som du kan læse mere om her: Good Company Century

Velkommen hos os