Organisationsudvikling

ORGANISATIONSUDVIKLING

Forandringer er alle organisationers hverdag. Større fusioner, som mindre omorganiseringer. Alle forandringer bringer store muligheder med sig. Succesens størrelse afhænger typisk af, hvordan organisationens medlemmer bliver involveret. Fordi organisationer er relationer – og håndteres disse med omtanke, kan der ligge et enormt potentiale for markant styrkelse af alle bundlinjer. De sidste 6-7 år har vi målrettet arbejdet med organisationens indre bæredygtighed, med afsæt i nogle af de nyeste tænkninger indenfor organisationsudvikling, der hænger tæt sammen med klodens ældste viden og veldokumenteret visdom. Vi hænger alle sammen i ét system!