RETURN

RETURN – ET HELT NYT LEDERTEAM KONCEPT BASERET PÅ ÆLDGAMMEL VIDEN, DET BÆREDYGTIGE LEDERSKAB

Howcome lancerer nu sammen med kompetente og passionerede samarbejdspartnere et helt nyt lederudviklingsprogram for lederteams. Det har vi kaldt RETURN – to your self, to the balance, to the world.

Vi søger råd hos de oprindelige folks ledere, der har bedrevet bæredygtig ledelse gennem flere hundrede år i ét af verdens største økosystemer, regnskoven.

LOGIKKEN BAG: Vi står med den første fod på vej ind i en ny æra, der kalder på væsentlig mere bæredygtig adfærd. Af hensyn til klimaet, lighed blandt mennesker, uanset hvor på kloden du befinder dig, samt det enkelte menneskes bæredygtighed i eget liv. Symptomerne kender de fleste af os efterhånden: Det bipolare vejrmønster med voldsommere udsving i form af uvejr, tørke og oversvømmelser. Biodiversiteten der hastigt forsvinder. Ulighed og fattigdom der udløser frustrationer og smerte i mange samfund. Endeligt er stresskurven og psykisk mistrivsel i den vestlige verden i vedvarende markant stigning. Nogle snakker her om en psykisk epidemi.

Vi er heldigvis på vej med gode handlinger og bevægelser i en bedre retning. De 17 verdensmål er et rigtig godt eksempel på, hvor de fleste lande i verden har etableret ét fælles mål – En bedre klode for os alle – mennesker som dyr, vand og planter. Fordi vi er afhængig af hinanden, eller rettere, vi mennesker, er i hvert fald afhængig af dyr, vand og planter! Og her er lige præcis pointen! Alt gik rimelig godt de første 99% af klodens levetid, hvor udviklingen af mennesket fandt sted, fra en lille bakterie til et meget veludviklet homo sapiens. I den sidste 1% af tiden, hvor vi har betrådt kloden, er der kommet ubalancer. Vi glemte, at se kloden som ét system. Vi har ville besidde og forbruge mere end balancerne kunne holde til og nu står vi med symptomer, der kalder på ny adfærd. Vores tese er, at ved at vende blikket mod det, som engang var i en bæredygtig balance, og tilføre vores nyeste viden, så ligger der mange gode og veldokumenterede svar gemt i det eksisterende. Vi skal “bare” finde tilbage til det. Derfor har vi udviklet RETURN projektet.

 

RETURNS FORMÅL: At klæde den enkelte leder og lederteamet på til vores nye æra, så organisationen kan træde ind i en mere bæredygtig tilstand og samtidig understøtte udvalgte af de 17 verdensmål. Til fordel for arbejdsmiljøet*, kvaliteten af ydelserne, indvirkningerne på omverden og fastholdelsen/tiltrækningen af nye kundegrupper og kompetente medarbejdere.

*Lavere organisatorisk og individuel stressniveau, større arbejdsglæde og stolthed, større ejerskab og motivation, større tillid og læring.

 

INDHOLD I MEGET OVERORDNEDE TERMER:

10 dage sammenlagt over 6-8 måneder. 2 dage i Danmark, 6 dage i Panamas regnskov og afslutningsvis 2 dage i Danmark. Vi indleder med at identificere ud fra jeres ståsted, hvad der med fordel kan arbejdes med for at opnå bedre bæredygtig balance i organisationen. Uagtet tema, det vil variere efter organisationens behov. Temaet “tages med” til regnskoven, hvor vi arbejder målrettet på måder, at komme problematikkerne i møde. Vi afslutter med en klar bæredygtig handlingsplan, som lederteamet kan implementere hen imod de definerede mål for organisationen – så ledelsesadfærd og strategi går hånd i hånd.

  • Den systemiske tænkning i sin ypperste form, der opleves på egen krop i ét af klodens mest komplekse og avancerede økosystemer, regnskoven
  • Læring fra de oprindelige folks ledere – Dialog og sparring med de oprindelige folks ledere, udveksling af deres bæredygtige ledelsetilgange. Som blandt andet har betydet, at de som folk har overlevet, på trods af alverdens pres fra den ydre og indre verden. I symbiose med naturen og menneskerne involveret.
  • Bidrage hands on i et konkret bæredygtigt projekt i regnskoven i samarbejde med de oprindelige folk – eksempelvis genplantning af regnskov, bygning af bambushytter, eller undervise på den lokale skole.
  • Diagnosticering af egen organisations indre og ydre bæredygtighed
  • Handlingsplan for, hvad organisationen kalder på, for at lykkes med transformationen.
  • Styrkelse af lederteamets egen kerne og handlekraft.

En simpel udviklingsmodel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores lokation:

Midt i den panamanske regnskov, i Geoversitys camp Mamomi Valley Preserve. Her har de arbejdet målrettet med regnskovsbevarelse igennem de seneste 20 års tid, i tæt samarbejde med de oprindelige folk – og med bemærkelsesværdige resultater. Vi bor midt i et økosystem, der har bestået i tusindvis af år. Med lyde og dufte, der minder os om, hvor fuldstændig fantastisk naturen er, og hvorfor den er så vigtig at spille sammen med.

 

Prisen:

Den er næsten færdigudregnet. Vi kan sige så meget, at for en ledergruppe på 8 personer koster kurset FOR HELE LEDERGRUPPEN mindre end én langtidssygemeldt stressramt medarbejder koster organisationen i direkte og inddirekte omkostninger på ét år.

20% af kursusbeløbet går ubeskåret til genplantning af regnskov, hvilket betyder at kurset er CO2 neutralt.

 

 

Kontakt os gerne:

Hvis du er nysgerrig på en uddybende beskrivelse af RETURN konceptet, kommer vi gerne ud og deler ud af vores viden og hvordan I kan blive en endnu mere bæredygtig organisation – både internt i eget virke og ud mod omverdenen. Kontakt Howcome