HVADHVAD KAN VI TILBYDE JER

Vi tilbyder al den viden og erfaring vi har med os i rygsækken, i de snart 20 år vi har eksisteret. Kendetegnende for alle forløb og processer er, at de tager afsæt i jeres hverdag og de aktuelle problemstillinger I står med. HowCome arbejder typisk med følgende overskrifte:

Organisationsudvikling– Organisationer er ud fra vores tese, at betragte som et organisme. Bøvler et ét sted påvirker det hele organisationen. Derfor er det strategiske overordnede perspektiv hele tiden, at have for øje.

Lederudvikling – Ledelsen sætter præmisserne for organisations liv. Både den enkelte leder og samspillet i lederteamet. Hvorfor bevidsthed og stillingtagen til hvordan der ledes i organisationen er alt afgørende. Bæredygtig ledelse har vi specialiseret os i, der udløser individets indre drive, motivation, stolthed og ejerskab – både for lederen selv og alle øvrige medlemmer af organisationen.

Teamudvikling og -opbygning – Samspillet mellem menneskerne i organisationen er afgørende for, at få kompetencerne og værdiskabelsen til at gå hånd i hånd, så de ønskede mål nås. Dette samspil kan være kompliceret, særlig når forandringerne er mange og det menneskelige overblik kan være sløret. Vi identificerer sammen med jer, hvor det vil være allemest værdifuldt at sætte ind og faciliterer processer med ejerskab og engagement for både ledere og medarbejdere mod det fælles mål.

Coaching – Nogen gange har individet brug for sit eget rum til at identificere, hvad der bøvler og få sparring på, hvad der med fordel kan handles på.

Debatstyring & foredrag – Facilitering/ordstyrer af borgermøder og debatter i det offentlige rum, og større organisatoriske samlinger. Dertil foredrag inden for de ovenfor nævnte temaer.

Mediering og konfliktopløsning – HowCome tilbyder mediering og opløsning af konflikter, uagtet hvor på konflikttrappen de befinder sig. Her spores gevinsten umiddelbart til fordel for alle involverede.