TrustCulture

Med whistleblowerordningen TrustCulture får I et professionelt rapporteringssystem

 

Med TrustCulture kan I opfange alvorlige brud på interne retningslinjer, lovovertrædelser og andre sager, som potentiel kan påvirke arbejdsmiljøet i organisationen, samt jeres offentlige profil.

Opgøret med krænkelseskultur og uetisk adfærd

Det er vigtigt, at fordre til en kultur, hvor alle kan komme trygt til orde på en respektfuld og fortrolig måde.

Først og fremmest anerkende at det muligvis ikke er alt man ser – og at nogle ikke har modet til at stå frem med deres oplevelser internt grundet frygten for udelukkelse, fyring eller andre repressalier.

Derudover kan I få tilbudt en række gennemtestede ledelsesuddannelser og undervisning i kulturudvikling. Læs nærmere om ordningen her  TrustCulture