Good Company Century

Good Company Century tankegangen er en ekstra dimension til HowCome´s ydelser.

Hvad skal til for at virksomheden/organisationen bliver en endnu større bidragsyder set i et globalt bæredygtigt perspektiv?

Hvordan kan dette højere formål ledelsesmæssigt realiseres?

Hvilke adfærdsmæssige gevinster og forhindringer møder vi på vejen?

Hvordan styrke motivationen i denne forandringsproces blandt de mennesker som er involveret (medarbejdere, ledere, leverandører, aktionærer og ikke mindst kunderne.) – og samtidig være sikker på, at vi bidrager til en bedre verden*.

Den systemiske tankegang i et globalt perspektiv. Hertil er tilknyttet kvalificeret rådgivning, der udfordrer og baner vejen for en langsigtet strategi, der bringer virksomheden/organisationen på en mere solid kurs med styrkede resultater på de tre bundlinjer; økonomi, menneske og miljø.

*Det kan dokumenteres, at der er 3 primære faktorer til markant øget motivation, der langt overgår eksempelvis lønforhøjelse. Daniel Pink definerer dem som “Motivational drivers”:

Purpose – Et højere formål, der får den enkelte (medarbejder) til at føle, at deres indsats udløser et meningsfyldt og positivt bidrag
Mastery – At man behersker og har mulighed for at leve op til de efterspurgte krav
Autonomi – At man kan handle selvstændigt og har indflydelse på egen arbejdssituation