Tag fat om nældens rod & få den sunde kultur til at gro

At sætte ord på de elefanter som ofte er i rummet kan give din organisation en ny værdifuld måde, at håndtere jeres virke på.

Hvor konflikterne gribes, mens de skaber værdi og udvikling. At feedback bliver et afgørende aktiv i hverdagen.

Samtidig med at motivationen og trivslen stiger og sygefraværet daler.

Det kræver at rummet for dialog og tillidsopbygning bliver etableret.

Alle er en del af problemet & de fleste en del af løsningen!

Kulturen i en organisation skabes over tid.

Alle, uagtet position, spiller hver dag ind i organisationens selvopfattelse af hvem I er, en selvforstærkende proces.

Ønskes kulturen for arbejdsmiljøet ændret, kræver det stillingtagen, mod & lidt visdom.

Fra powerpoint til DNA

Fordi vi ved, at mange gode intentioner og udviklingsplaner ofte strander på papiret.
Det kan skyldes for højt arbejdstempo, at driften trumfer fokus på initiativerne, blinde vinkler omkring implicitte magtrelationer eller noget helt fjerde.

Derfor har vi udviklet en holdbar procesmetode, der sikrer det ønskede udfald.

1

BRUG LEDELSESKRAFTEN KLOGT

Det kræver mod at sætte kræfterne fri i en organisation. Til gengæld får I et arbejdsmiljø, der understøtter alle bundlinjerne.

2

SLIP KRÆFTERNE & IDEERNE FRI

Skab rummet, hvor alle involverer sig til etablering af den afgørende kultur, der sikrer organisationens fremtid, også i stormvejr.

Kontakt

Karin Hoeck

Tlf: + 45 4038 1414
Mail: karin@howcome.dk

When I started in my position as the Director of Aros Kunstmuseum, I realised fairly quickly that our working environment was suffering from a somewhat difficult past. The atmosphere was tense and there was a real lack of joy. We invited Karin Hoeck into our organisation to identify the root causes and to help us move forward into a safer, trusting environment. Karin created trustful rooms of dialogue, helping to frame the overview that led us to the right decisions. Today I hear laughter among staff thanks to the much needed process.
Rebecca Matthews,
Director at ARoS Aarhus Kunstmuseum
Karin Hoeck har været konsulent i DIGNITY i forbindelse med opfølgning på vores APV, hvor vi i organisationen med Karin ved roret har gennemført en større proces med feed forwards i hele organisationen. Karin ledte os professionelt igennem processerne og hun er i stand til at lytte og også stille de svære spørgsmål til både ledelse og medarbejdere. Karin står vagt om det fælles ansvar for det gode arbejdsmiljø og er hun har været i stand til at skabe tillid på tværs i organisationen. Vi har i dag en langt bedre forståelse for de udforinger der er i organisationen  for at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø og en gennemarbejdet plan for at komme videre. Det kan vi takke Karin Hoeck for.
Dorrit Akselbo
Vicedirektør Dignity, Institut mod tortur
Vi havde længe slidt med et svært arbejdsmiljø, hvor tilliden til ledelsen var lav, sygefraværet højt og trivslen dårlig. Vi indså, at vi måtte gøre noget markant anerledes og kaldte på Karin Hoeck fra HowCome. Hun fik os på en tryg og ærlig facon tilbage på sporet ved etablering af det afgørende rum for dialog og tillidsopbygning. I dag har vi en organisation, hvor ledelse og medarbejdere samskaber og udvikler til fordel for os alle, ikke mindst vores brugere.
Morten Thomsen Højsgaard
Direktør ROMU
I et vanskeligt miljø med faglige grupperinger der på det tidspunkt lukkede sig om sig selv, har Karin på overbevisende måde formået at få skabt en dialogkultur internt i grupperne og imellem grupperne, som har været nøglen til den meget store fremdrift, vi p.t. oplever i alle kroge af skolen.”
Anders Kloppenborg
Rektor på Birkerød Gymnasium
Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger om Karin Hoeck som facilitator, respekten i processen, rummet til diskussion og dagen. Her summer i alle hjørner af eftertænksomhed og mange kommer forbi mit kontor til en uformel tomandssnak om diskussionerne og snakker videre. Det har samtidig fungere som en rigtig god on boarding tilbage til arbejdspladsen og en involvering af de medarbejdere ind i fællesskabet som er startet under corona-nedlukningen med fokus på hvad der er vigtigst at tage fat på. TAK FOR DET!
Rikke Bjarnhof
Dekan, Det kongelige Akademi
Alle kursusdeltagerne var enige om, at Karins egenskaber af viden, varme, skarphed og tillidsvækkende kapacitet, havde en fantastisk indflydelse på det store udbytte af dagen.
Michelle N Packert
Arbejdsmiljøleder Region Hovedstadens Apotek

En meget nøjagtig balance mellem teori, aktuelle problematikker, tillidsvækkende kapacitet og evne til at grupper og individer har fundet selvindsigt har bevirket, at vi i dag er lysår fra hvor vi var for 1.5 år siden. Specielt evnen til at være indlevende og samtidig holde den professionelle distance uanset niveau har samlet os som firma og været værdi skabende på alle niveauer.
Tine Kjærgaard
COO, Q appartments