Bæredygtig regenerativ ledelse

HowCome har specialiseret sig i bio-systemisk og regenerativ ledelse med afsæt i naturens erfaringer med forandringer og krisehåndtering – oversat af forskere og de oprindelig folk i Panamas regnskov

Vi står i en brydningstid med enorme globale forandringer – klimamæssigt, politisk og samfundsmæssigt. Som alt sammen påvirker vores organisationer og individerne i dem. HowCome tager også afsæt i den enorme mængde viden der ligger i naturens måder at tilpasse sig og håndtere store forandringer. Som har gjort, at naturen ind til nu har bestået i over 4,6 milliarder år. Her er der enorm organisatorisk visdom at hente.

Tesen er, at hvis vi havde været på rette vej, så havde der ikke været så store kriser. Som eksempelvis hastige klimaforandringer, resurseproblematikker, økonomisk ustabilitet og så markant stigende mistrivsel og stress hos den enkelte.

Regnskovens diversitet og mangfoldighed er inspirator hele vejen

Det lader til at være større strukturelle problematikker, som kalder på et ændret mindset, med nye bedre handlinger og adfærd.

Erkendelsen af, at vi alle hænger sammen i ét stort bio-system her på kloden og bundlinjerne er mange – økonomisk, socialt og klimamæssigt.

Metoden kaldes biomimetik, hvor vi aktivt sætter naturens krisehåndteringsmetoder ind, som bud på løsningsmodeller. Enkelt, logisk og velafprøvet!

Nedenfor kan se webinaret afholdt januar 2023 om temaerne:

Et spændende eksempel er myrernes måde at organisere sig på. De vrimlede rundt om fødderne på dinosaurerne og er her stadig. Hvordan har de overlevet istider, vulkanske udbrud, temperaturforandringer? Forskerne læner sig op ad deres måde, at organisere sig på. Meget få hierarkier, fælles identitet og formål og stærke symbioser både internt og eksternt. De fodrer afgørende svampekulturer, som var de kvæg, som til gengæld bidrager med næring, byggematerialer og et veludviklet internet. Dertil har de meget klare rolle og ansvarsfordelinger med afsæt i en høj grad af fælles intelligens og kreativitet. Problemerne bliver løst, hvor de opstår, det skal ikke ind over dronningen. – Er en kollega sulten gylper en anden kollega mad op, som sikrer god energi, hvor det behøves. En organisering som sikrer optimal brug af resurser og energi, der er handlingsparat, der hvor problemerne opstår. En symbiose der går i plus, hvor der er fokus på optimering og ikke maksimering!

Vi tilbyder nu også et årligt tre uges kursus i bio-systemisk ledelse i Panamas regnskov, mangrover og hav, som du kan læse mere om her. Tre uger, hvor du får muligheden med dine medbragte problemstillinger, at få belyst mulige forståelser og løsninger ud fra samtaler med de oprindelige folks ledere, velfunderet videnskablig teori og væren i naturen.