Metoden

Forløb faciliteres med udgangspunkt i den systemiske og narrative metode, hvor der gennem refleksion og dialog skabes klarhed, indsigt og udvikling. Vi gør en stor dyd ud af, at skabe det trygge tillidsfulde rum for refleksion. Og tager meget gerne afsæt i organisationens APV for, at tilføje endnu et virkelighedsspejl.

Feedforwardprocesser, hvor medarbejderne og ledelsen udveksler oplevelserne af arbejdsmiljøet og hvordan dette kan styrkes ved gensidig justering af adfærd er yderst effektfuldt og langtidsholdbart. Ovenfor ses et eksempel fra Birkerød Gymnasium med ca. 120 undervisere, stabsansatte og ledelse fra 2016. I 2021 viser APV resultaterne, at de gode resultater er opretholdt.

Dertil kan personprofiltesten JTI (Jungiansk Type Indeks) med fordel anvendes for at tydeliggøre de forskelligheder, som kan være i spil i gruppen eller hvorfor individet foretrækker særlig adfærd i givne situationer.

Stærke lederteams har visse særlige karakteristika. Hertil har Patrick Lencioni udviklet en effektfuld model til forståelse af disse – The 5 dysfunctions of a team. Uagtet ledelsesniveauet i organisationen har denne model vist sin styrke i forståelsen af de udfordringer lederteams ofte står overfor, i ønsket om at fremstå dynamisk og stærk i forandringsprocesser. Solid dynamisk udvikling kræver tillid. Heri har vi som eksterne konsulenter en unik position for at kunne skabe vejen for dette.

Fokus på organisationens “Sociale Kapital” er i højsædet disse tider – og med god grund. Hvorledes motivation og performance øges gennem styrkelse af relationerne i de forskellige organisatoriske lag og strukturer, med udgangspunkt i 3 grundlæggende temaer: Tillid, retfærdighed & samarbejde. En stærk metodisk tilgang, som skaber synlige resultater i hele organisationen.

Full Engagement er en metode med udgangspunkt i de 4 energiniveauer:
Det værdibaserede-, Det mentale-, Det følelsesmæssige- og Det fysiske energiniveau. Alle knapper, der kan justeres på hos den enkelte, og i teamet, til fordel for energien til rådighed i dagligdagen – med andre ord, større effektivitet uden, at tage flere timer i brug.