Hvad vi tilbyder

Vi tilbyder al den viden og erfaring vi har med os i rygsækken fra de sidste 20 år omhandlende organisationsudvikling. Kendetegnende for alle forløb og processer er, at de tager afsæt i jeres hverdag og de aktuelle problemstillinger I står med.

HowCome arbejder typisk med følgende overskrifter:

Organisationsudvikling

Organisationer er ud fra vores tese, at betragte som et organisme. Bøvler et ét sted påvirker det hele organisationen. Derfor har vi hele tiden det strategiske perspektiv for øje i alt hvad vi gør. Kulturen er typisk helt central, hvilket gør at vi inddrager alle involverede på en motiverende måder, der sikrer ejerskab og udvikling.

Forandringer er alle organisationers hverdag. Større fusioner, som mindre omorganiseringer. Alle forandringer bringer store muligheder med sig. Succesens størrelse afhænger typisk af, hvordan organisationens medlemmer bliver involveret. Fordi organisationer er relationer – og håndteres disse med omtanke, kan der ligge et enormt potentiale for markant styrkelse af alle bundlinjer. De sidste 6-7 år har vi målrettet arbejdet med organisationens indre bæredygtighed, med afsæt i nogle af de nyeste tænkninger indenfor organisationsudvikling, der hænger tæt sammen med klodens ældste viden og veldokumenteret visdom. Vi hænger alle sammen i ét system!

Mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø

Er der mistrivsel og et haltende psykisk arbejdsmiljø har det en enorm indvirkning på motivationen og leverancekvaliteten. Derfor har vi udviklet en særlig “bottom up” proces, der får alle i organisationen tilbage på sporet og tager ejerskab for arbejdsmiljøet – både ledere og medarbejdere – så der arbejdes hen imod et fælles og klart definerede mål for trivslen og arbejdsmiljøet. Se evt. filmen her, hvor ansatte på Birkerød Gymnasium fortæller om deres oplevelser af processen og dens effekter på arbejdsmiljøet.

Lederudvikling

Ledelsen sætter præmisserne for organisations liv. Både den enkelte leder og samspillet i lederteamet. Hvorfor bevidsthed og stillingtagen til hvordan der ledes i organisationen er alt afgørende. Bæredygtig ledelse har vi specialiseret os i, der udløser individets indre drive, motivation, stolthed og ejerskab – både for lederen selv og alle øvrige medlemmer af organisationen.

Ledelsen sætter præmisserne for organisations liv. Både den enkelte leder og samspillet i lederteamet. Hvorfor bevidsthed og stillingtagen til hvordan der ledes i organisationen er alt afgørende. Bæredygtig ledelse har vi specialiseret os i, der udløser individets indre drive, motivation, stolthed og ejerskab – både for lederen selv og alle øvrige medlemmer af organisationen. Med stor betydning og indvirkning på alle bundlinjer.

Teamudvikling og -opbygning 

Samspillet mellem menneskerne i organisationen er afgørende for, at få kompetencerne og værdiskabelsen til at gå hånd i hånd, så de ønskede mål nås. Dette samspil kan være kompliceret, særlig når forandringerne er mange og det menneskelige overblik kan være sløret. Vi identificerer sammen med jer, hvor det vil være allemest værdifuldt at sætte ind og faciliterer processer med ejerskab og engagement for både ledere og medarbejdere mod det fælles mål.

Gode resultater opnås af et team, der har viljen og evnen til at nå fælles mål. Som har indsigt i sine egne styrker og svagheder. Der er sammensat af de rette kompetencer, talenter og personligheder. Og som har respekt og tillid til hinanden, samt fælles oplevelser og historier.

Vi hjælper gruppen til selvindsigt, der styrker synergien og ydeevnen. Afkalker kommunikationsgangene, skaber fælles historier og kreative innovative rum, der beriger den enkelte og hele gruppen på flere niveauer. Med praktiske øvelser får vi flyttet gruppen nærmere på hinanden, skaber tillid og tryghed. Får teammedlemmerne til at se nye muligheder både i sig selv og i teamet. Med andre ord sikrer afkast på den sociale kapital og det fælles mål.

Coaching

Nogen gange har individet brug for sit eget rum til at identificere, hvad der bøvler og få sparring på, hvad der med fordel kan handles på.

Coaching handler om at hjælpe andre til at udvikle sig, så de udnytter deres talent til det ypperste. Derfor er coaching et vigtigt redskab for lederen at mestre. Det kan motivere og støtte medarbejderen i arbejdet mod fælles mål. Samtidig kan du selv som leder have brug for inspiration til at se nye muligheder i kendte sammenhænge.

Gennem samtale finder vi frem til kerneområderne i den enkelte problemstilling. Det kan være stress, dårlig kemi mellem medarbejdere, stilstand i produktudviklingen, uforståelige reaktionsmønstre eller blot fornemmelsen af, at der er brug for en energiindsprøjtning. Vi vender lidt op og ned på tilgangen til problemernes kerneområder og finder i fællesskab løsninger og nye muligheder.

Personlig coaching er en naturlig del af den ledelsesudvikling, medarbejderudvikling og strategiimplementering, som HowCome tilbyder.

Mediering og konfliktopløsning

HowCome tilbyder mediering og opløsning af konflikter, uagtet hvor på konflikttrappen de befinder sig. Her spores gevinsten umiddelbart til fordel for alle involverede.

Debatstyring & foredrag

Facilitering/ordstyrer af borgermøder og debatter i det offentlige rum, og større organisatoriske samlinger. Dertil foredrag inden for de ovenfor nævnte temaer.

Ønskes styring af debatter, eller en konferencier med nærvær og god energi, så kan Karin Hoeck være et alternativ. Hun har blandt andet faciliteret borgermøder og større konferencer med deltagelse af over 500 personer – nogle af samlingerne med sprængfyldte temaer, hvor det er vigtigt at den enkelte føler sig hørt.