Forløb

HVAD KAN VI TILBYDE JER

Vi tilbyder al den viden og erfaring vi har med os i rygsækken, i de snart 20 år vi har eksisteret. Kendetegnende for alle forløb og processer er, at de tager afsæt i jeres hverdag og de aktuelle problemstillinger I står med.

HowCome arbejder typisk med følgende overskrifter:

Organisationsudvikling – Organisationer er ud fra vores tese, at betragte som én organisme. Bøvler det ét sted påvirker det hele organisationen. Derfor er det strategiske overordnede perspektiv og det fælles mål hele tiden for øje.

Forandringer er alle organisationers hverdag. Større fusioner, som mindre omorganiseringer. Alle forandringer bringer store muligheder med sig. Succesens størrelse afhænger typisk af, hvordan organisationens medlemmer bliver involveret. Fordi organisationer er relationer – og håndteres disse med omtanke, kan der ligge et enormt potentiale for markant styrkelse af alle bundlinjer. De sidste 6-7 år har vi målrettet arbejdet med organisationens indre bæredygtighed, med afsæt i nogle af de nyeste forståelser indenfor organisationsudvikling, der hænger tæt sammen med klodens ældste viden og veldokumenteret visdom.

Lederudvikling – Ledelsen sætter præmisserne for organisations liv. Både den enkelte leder og samspillet i lederteamet. Hvorfor bevidsthed og stillingtagen til hvordan der ledes i organisationen er alt afgørende. Bæredygtig ledelse har vi specialiseret os i, der udløser individets indre drive, motivation, stolthed og ejerskab – både for lederen selv og alle øvrige i organisationen.

Vi har senest udviklet et nyt og anerledes lederkursus med afsæt i det regenererende lederskab, som vi har kaldt RETURN. Hvor vi kombinerer den ældste viden indenfor systemtænkning og de nyeste indsigter om ledelse i vor tid. Kurset foregår trygt i Panamas regnskov, du kan læse mere om det her: (Hele siden med RETURN konceptet på en underliggende side)

Teamudvikling og -opbygning– Samspillet mellem menneskerne i organisationen er afgørende for, at få kompetencerne, trivslen og værdiskabelsen til at gå hånd i hånd, så de ønskede mål nås. Dette samspil kan være kompliceret, særlig når forandringerne er mange og det menneskelige overblik kan være sløret. Vi identificerer sammen med jer, hvor det vil være allermest værdifuldt at sætte ind og faciliterer processer med ejerskab og engagement for både ledere og medarbejdere mod det fælles mål. Ofte understøttet praktiske øvelser koblet på jeres virkelighed i organisationen.

Mediering og konfliktopløsning –

Konflikter skaber typisk uro, blokeringer og i sidste ende dårligt arbejdsmiljø. Hvilket kan have en markant indvirkning på effektiviteten. Udfordringen ligger oftest i, at få øje på det potentiale der ligger gemt i selve konflikten. At det typisk handler om frustration, der udspringer af, ikke at kunne udføre sit job på den bedst tænkelige måde med dertilhørende misforståelser af adfærd. HowCome faciliterer opløsende konfliktprocesser, samt træner i konflikt-disciplinen, således at organisationen selv kan håndtere de konflikter, der opstår i enhver sund og dynamisk organisation. Vores tilgang er faktisk den, at konflikter er yderst vigtige – udfordringen ligger i, at gribe ind inden de udvikler sig destruktivt, udløse dens potentiale til fordel for individet, teamet og forretningen!

Coaching– Nogen gange har individet brug for sit eget rum til at identificere, hvad der bøvler og få sparring på, hvad der med fordel kan handles på. Vi tilbyder sessioner på alle niveauer i organisationen.

Debatstyring & foredrag– Facilitering/ordstyrer af borgermøder og debatter i det offentlige rum, og større organisatoriske samlinger. Dertil foredrag inden for de ovenfor nævnte temaer.